O mně

To jsem já!

Jaroslaw Furtan

Narodil jsem se roku 1968 v Strzelinu v Dolním Slezsku. Tam jsem byl vychován a tam jsem také maturoval. V letech 1987-1992 jsem studoval psychologii na Katolické univerzitě v Lublinu. Tam jsem poté pracoval v Institutu psychologie jako asistent a zároveň studoval ekonomii. V letech 1994-2000 jsem studoval teologii a na závěr přijal kněžské svěcení. Od roku 2000 také žiji v Čechách. V letech 2009-2014 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik v Praze ve směru existenciální analýza, logoterapie a výcvik v traumaterapii. Současně pracuji jako duchovní, psychoterapeut a školní psycholog.

Volný čas nejraději trávím se svými přáteli. Rád vyrazím do hor, jezdím na koních, plavu, cvičím aikido a cestuji. Fascinuje mě objevování nových idejí, prohlubování porozumění světu a lidem, hledání nových cest pro lidské smýšlení, konání a vývoj psychoterapie. Hodně radosti mi dělá promýšlení o psychických souvislostech lidského chování. Pomáhá mi v tom profesní literatura a hovory s mými klienty, které jsou pro mě vždy velmi inspirující

Těší mě realizace projektů, které jsem připravil.
Srdečně
Váš Jaroslaw Furtan