Grupa terapeutyczna

Terapia grupowa jest dla tych, którzy potrzebują pomocy w relacjach osobowych, cierpią niedostatecznym poczuciem własnej wartości, lękami albo depresją. Spotkania przebiegają z wrażliwością na potrzeby uczestników. Specyficzna dynamika grupy pomaga w uzyskaniu wewnętrznej ulgi i wspiera zdrowie psychiczne.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na: info@jaroslawfurtan.com albo furtjaro@seznam.cz

Spotkania grupy terapeutycznej będą się odbywać raz w miesiącu w sobotę od 8:00 do 16:00 na ul . Moniuszki 1 we Wałbrzychu.

Przyjęcie do grupy nastąpi po osobistej rozmowie.

Cena: 270 zł/jedno spotkanie